Koncert za život – pozrite si fotografie a video

Ďakujeme za vašu účasť na benefičnom Koncerte za život s Komorným orchestrom ZOE a husľovým virtuózom Jurajom Tomkom, ktorých slovom sprevádzal známy spisovateľ Daniel Hevier.

Záštitu nad podujatím, ktoré sa uskutočnilo 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, prevzal prof. Vladimír Krčméry, lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, ktorý sa všetkou svojou prácou zasadzuje za život.

Fotogaléria TU. Video TU.

koncert za zivot

Predchádzajúce ročníky:

2016                                                              2015                                                           2014

koncert_ZOE Zoe za život 2014 komp ZOE za zivot 2015B