Ako sa zapojiť

A opäť sa tešíme na 25.marec – Deň počatého dieťaťa. Obdobie, kedy si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu už od počatia.

Tento rok bude kampaň prebiehať od 19. do 26. marca.

Sedemnásty ročník kampane sa vyznačuje viacerými novinkami a sprievodnými akciami.

Na uliciach sa popri bielej stužke, letákom, prípadne koláčom budú rozdávať balóny s nápisom ,,Život je dar“. Sú tak vhodným a podporným doplnkom nášho staronového vizuálu s darčekom v rukách a deti si v kampani tiež prídu na svoje.

V tlačenej forme sme vydali manuál pre dobrovoľníkov. Je to krátka brožúrka, ktorá obsahuje praktické informácie o kampani a slúži tiež ako rýchla pomoc v teréne pri rozdávaní stužiek.

Ako sa do kampane môžete zapojiť vy?

Zhotovením, nosením a rozdávaním bielej stužky

Úctu k životu každého človeka vyjadrujeme nosením bielej stužky, ktorá je základným symbolom kampane. Stužku si môžete sami zhotoviť (cca. 10 cm na jednu stužku) alebo si ju nechať pripnúť našimi dobrovoľníkmi, ktorí ju budú rozdávať na uliciach, vo farnostiach a v spoločenstvách. Budeme radi, ak sa takýmto dobrovoľníkom stanete aj vy.

Zorganizovaním Oslavy počatín

V minuloročnej kampani sa ujala myšlienka „Oslavy svojich počatín“ (s koláčikmi, príp. nápojmi alebo inými sladkosťami podobne ako pri oslave narodenín), lebo život každého z nás sa začal počatím a teda Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás! Takto cez uvedomenie si hodnoty svojho vlastného života od počatia má každý príležitosť, uvedomiť si hodnotu života všetkých počatých ľudských bytostí – čiže aj nenarodených detí. Zorganizujte si takúto oslavu aj vo vašej obci či farnosti.

Zorganizovaním koncertu za život

Ak poznáte alebo sami ste členom nejakého speváckeho zboru, hudobnej či tanečnej skupiny, zorganizujte si „Koncert za život“ vo vašej obci alebo vo farnosti. Osloviť môžete aj verejne pôsobiacich umelcov. Fórum života bude organizovať Koncert za život v Bratislave s komorným orchestrom ZOE a Danielom Hevierom 21. marca o 18:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Zorganizovaním diskusií na tému ochrany života od počatia

Je dôležité viesť ľudí v našom okolí k úcte k životu každého človeka a zdôrazňovať potrebu jeho ochrany v každej jeho forme, a teda už od počatia až po prirodzenú smrť. O týchto témach môžete diskutovať s vašimi príbuznými, známymi, v rámci spoločenstva alebo zorganizovať besedu väčšieho rozsahu a prizvať si odborníkov na túto tému.

Duchovnou podporou

Duchovná podpora je pre úspešnosť kampane veľmi dôležitá. Podporiť nás môžete osobnou alebo skupinovou modlitbou. Povzbudiť duchovných otcov, aby odslúžili bohoslužbu za život vo Vašej farnosti, obci a mali v rámci týchto bohoslužieb aj kázeň k témam ochrany života, prípadne zorganizovať púť za život. Fórum života organizuje 19. marca Púť za život v Rajeckej Lesnej spojenú s odhalením Pamätníka nenarodeným deťom z dielne Fóra života s názvom „Do dlaní som si ťa vryl“ a koncertom Lámačských chvál v areáli Baziliky Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie. Ste srdečne vítaní.

Ďakujeme všetkým za zapojenie sa, podporu a šírenie povedomia o Dni počatého dieťaťa!