Materiály pre dobrovoľníkov a spolupracovníkov

Staň sa dobrovoľníkom Dňa počatého dieťaťa!

Celá kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa veľmi závisí od dobrovoľníckej práce. Iba s tvojou pomocou a angažovanosťou dokážeme osloviť konkrétnych ľudí a komunikovať posolstvo o hodnote ľudského života od počatia. Osobné stretnutie znamená niekedy viac ako veľa e-mailov.
Preto potrebujeme čo najviac pozitívne naladených ľudí, ktorí budú rozdávať koláčiky, letáky a stužky v uliciach miest. Ak máš chuť a chceš priložiť ruku k dobrému dielu, napíš nám na adresu martin@forumzivota.sk a zapojíme ťa do kampane v tvojom regióne.
Okrem toho nám môžeš pomôcť aj iným spôsobom, napríklad propagáciou v miestnych médiách, finančne alebo modlitbou. Podrobnejšie je to rozpísané v dokumente Možnosti podpory. Za každú formu pomoci ďakujeme.

Materiály pre dobrovoľníkov:

Manuál pre dobrovoľníkov – ako zorganizovať oslavu počatín?

Argumentačný materiál – ako odpovedať aj na ťažšie otázky

Možnosti podpory 2016 (finančná podpora TU)

Fórum života – základné informácie

 


[forlajfáci na chate zorganizovanej Fórom života pre tých, ktorí chcú zorganizovať oslavu počatín – november 2015]

Be Sociable, Share!