Kontakt

Realizátorom kampane je občianske združenie Fórum života.

tim fz

Informácie o tíme Fóra života alebo na www.forumzivota.sk.

Nájdete nás na adrese:

Fórum života o. z., Heydukova 14, 811 08  Bratislava

mapka

Kontaktujte nás:

forumzivota@forumzivota.sk, kancelaria@forumzivota.sk, 0903 533 946

Číslo účtu:
IBAN:  SK6109000000000422874576
SWIFT: GIBASKBX

email3    email1

Prihláste sa na odber Emailu Fóra života, ktorý prináša aktuality z diania v pro-life a pro-family oblasti na Slovensku aj v zahraničí, najmä s ohľadom na aktivity Fóra života.

DSC00468

Alebo si objednajte nepredajný časopis Spravodajca Fóra života, ktorý predstavuje alternatívne médium o bioetických otázkach v súčasnosti, venuje sa odborným témam a prináša aktuálne informácie o dianí na Slovensku, vo svete, o aktivitách Fóra života a jeho členov.