O kampani

Tohtoročným mottom je pozvanie „Oslávte s nami svoje počatiny“ a apelujeme na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený, uvedomili hodnotu každého ľudského života a urobili všetko pre jeho ochranu.

Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“

V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať, pozývame k oslave aj Vás. Všetci sme boli počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.

851x315_2017_v1

V našej kultúre sa zvykne vek počítať až od narodenia. Avšak v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a odvtedy sa vyvíjame až do dnešného dňa.  V okamihu počatia, pri narodení, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále my, tí istí. Nezabudnime preto, že sme tým kým sme už od počatia. Orientačný deň svojho počatia si môžete vypočítať tu.

25. marec – Deň počatého dieťaťa
je pravidelná kampaň Fóra života, ktoré je platformou tisícov jednotlivcov a 53 organizácií venujúcich sa pomoci ženám v núdzi, práci s mládežou, rodinami, seniormi, ľuďom s postihnutím, charite atď. Spolu chceme šíriť úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.

Vyjadri aj ty úctu k životu každého človeka – priateľa, okoloidúceho aj nenarodeného – nosením bielej stužky.

160405_DeňTvojhoiPočatia_24 160405_DeňTvojhoiPočatia_51 160405_DeňTvojhoiPočatia_109

Kampaň “Deň počatého dieťaťa” sprevádza množstvo zaujímavých akcií a podujatí. Jedným z kľúčových je už XIX. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorý sa v kontexte aktuálneho diania v spoločnosti bude niesť v znamení témy „60 rokov od legalizácie potratov v Československu“. Uskutoční sa v dňoch 24. – 25. marca 2017 v Rajeckých Tepliciach a okrem zaujímavých hostí sa účastníci môžu tešiť aj na odovzdávanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života. Fórum života opäť pripravuje FOTO súťaž o najzaujímavejšiu fotku kampane, fotografie môžete zasielať na adresu froncova@forumzivota.sk a dvoch výhercov čakajú pekné knižné odmeny.

ZAPOJTE SA AJ VY a zorganizujte oslavu Počatín vo vašom okolí – v rodine, medzi priateľmi, vo farnosti, škole, na námestí. Prvý krát takúto verejnú oslavu zorganizovali študenti 4life tímu UPeCe v Bratislave v roku 2015 a mala veľký úspech. Oslovili viac ako 1000 študentov, popriali im všetko najlepšie a vytvoril sa tak priestor na diskusiu o hodnote života.

160405_DeňTvojhoiPočatia_47 160405_DeňTvojhoiPočatia_66 160405_DeňTvojhoiPočatia_136

Aj tento rok Deň počatého dieťaťa kladie dôraz na konkrétnu pomoc ženám a matkám v núdzi prostredníctvom projektu Zachráňme životy , a takisto na poradenstvo v citlivých otázkach týkajúcich sa nečakaného tehotenstva a problémov súvisiacich s touto témou v rámci Poradne Alexis , ktorá sa nedávno stala samostatnou neziskovou organizáciou a členom platformy Fórum života, ktoré má 53 členských organizácií.

Podporte kampaň finančne na čísle účtu IBAN:  SK6109000000000422874576, SWIFT: GIBASKBX

Viac o združení sa dočítate na stránke www.forumzivota.sk.