Zapojte sa

Možnosti zapojiť sa do kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa:

– pripni si bielu stužku na odev, najmä v týždni pred 25. 3. 2015
– zapoj sa do rozdávania bielych stužiek a propagačných materiálov v tvojom meste a zúčastni sa niektorého z verejných zhromaždení v niektorom z krajských miest; povedz aspoň jednému priateľovi, prečo podporuješ kampaň a nosíš bielu stužku
– pozvi priateľov do skupiny Za život na Facebooku
– pošli odkaz na stránku www.25marec.sk svojim priateľom a známym
– informuj o kampani na web stránke tvojej školy, krúžku a pod.
– navrhni učiteľom diskusnú hodinu na tému Úcta k ľudskému životu od počatia
– zapoj sa do duchovných aktivít a modlitieb za záchranu počatého života vo farnosti
– preštuduj si nejakú knihu z odporúčanej literatúry uvedenej nižšie
– prihlás sa na konferenciu Vyber si život na tému Rodina a ľudské práva
– finančne prispej na pomoc ženám a dievčatám v núdzi na projekt Zachráňme životy
– rozširuj informáciu o poradni pre ženy a dievčatá Alexis
– objednaj si E-mail Fóra života
– objednaj si bezplatný časopis Spravodajca Fóra života
– napíš blog na podporu úcty k životu od počatia
– nedovoľ, aby tvoja kamarátka zaskočená tehotenstvom zostala sama, bez informácií a podpory

Odporúčaná literatúra:
– Bioetika pre všetkých, Ramon Lucas Lucas, SSV Trnava, 2010
– Človekom od počatia, Byť či nebyť? B. a Dr. J. Willke, COR JESU, Český Těšín 1993
– Tajemství lidského života, L. Nillson, L. Hamberger, Svojtka and Co. Praha 2003
– Veľký sprievodca tehotenstvom od počatia k pôrodu, M. Stoppardová, Fragment 2007
– SEX – šľahačka na torte, T. Řehák, Liga pár páru, Zlaté Moravce 2005
– Kto uverí mi? Slovenské matky svedčia o potrate, Fórum života, VMV Prešov, 2007
– Miriam prečo plačeš? Utrpenie žien po potrate, Áno životu, SSV Trnava, 1998
– Evangelium Vitae, Ján Pavol II., SSV Trnava, 1995
– Božia ruka: príbeh potratového lekára, ktorý sa obrátil a prešiel zo smrti do života, LÚČ, 1998