Kedy začína život – výskum

Otázka, kedy začína ľudský život, je významná z etického, právneho a politického hľadiska predovšetkým v súvislosti s verejnými politickými diskusiami o potratoch a výskume embryonálnych kmeňových buniek.

Na otázku, kedy počas prenatálneho vývinu vzniká nová ľudská bytosť, nie je ľahké odpovedať. Samozrejme, v priebehu histórie sa na ňu zodpovedalo rozličnými spôsobmi, ktoré sa zakladali na vtedajšom dostupnom chápaní ľudského vývinu. Pokroky v štúdiu humánnej embryológie upriamujú našu pozornosť na stále menšie časové rozpätie vo vývine. Moderná veda naznačuje, že život začína niekedy po oplodnení vajíčka spermiou, avšak samotný moment oplodnenia je prekvapujúco náročné definovať. Vo svojej vedeckej štúdii odrážajúcej najnovšie vedomosti z tejto problematiky sa o to pokúsila Maureen L. Condic z Westchester Institute for Ethics & the Human Person.

When_Life_preklad_SK final (pdf, 300Kb)