Potrat a jeho následky na telesné zdravie ženy

Autorka: Prof. MUDr. Eva Grey, PhD.

Následky potratu na zdravie ženy môžu byť bezprostredné, včasné a neskoré.

Bezprostredné a včasné následky

Počas umelého potratu a bezprostredne po ňom môže dôjsť ku zvýšenému krvácaniu, poškodeniu hrdla maternice, poraneniu tela maternice, poraneniu močového mechúra, zriedkavo k šokovému stavu.

Včasným následkom umelého potratu môže byť infekcia maternice, zápal vajcovodov a vaječníkov.

K včasným komplikáciám patria zvyšky po potrate. Sú to časti plodu a jeho obalov, ktoré zostali po zákroku v maternici. Tie je nutné odstrániť – väčšinou kyretou – inak hrozí infekcia a ďalšie komplikácie.


Neskoré následky

Častejšie ako včasné sa však vyskytujú neskoré následky potratu. Tie sa týkajú zdravia samotnej ženy alebo vplývajú na jej ďalšie tehotenstvo.

Po poškodení tela maternice v nej môžu zostať jazvy. Následkom chronického zápalu vznikajú zrasty. Zrasty v maternici môžu brániť už oplodnenému vajíčku uhniezdiť sa v jej stene, čoho dôsledkom je neplodnosť. Zrasty vo vajcovodoch môžu prepustiť drobnú spermiu, ale viacbunkový organizmus, ktorý sa vyvinul z oplodneného vajíčka, už nimi neprejde naspäť do maternice. Ten sa potom uhniezdi vo vajcovode alebo v brušnej dutine a vzniká tak mimomaternicové tehotenstvo.
Pri násilnom rozťahovaní krčka maternice počas umelého potratu môže dôjsť k jeho poškodeniu a nedostatočnej schopnosti krčka udržať ďalší plod v maternici až do pôrodu. Takto dochádza k predčasnému pôrodu alebo neželanému samovoľnému potratu ďalšieho dieťaťa.

V prípade, že má žena krvnú skupinu s negatívnym Rh faktorom, potrat zvyšuje riziko sérovej choroby u jej ďalších detí. Ťažký stupeň tejto choroby môže viesť až k smrti plodu.

Najznámejším neskorým následkom potratu na zdraví samotnej ženy je zvýšenie rizika rakoviny prsníka. Toto riziko je najvyššie u žien, ktoré mali umelo ukončené prvé tehotenstvo. Od začiatku tehotenstva hormóny podnecujú bunky prsnej žľazy k deleniu a množeniu. Dozrievanie týchto buniek prebieha v posledných týždňoch tehotenstva a po pôrode umožňuje tvorbu mlieka a dojčenie dieťaťa. Ak sa tento proces náhle násilne zastaví, v žľaze zostávajú nedozreté „vybudené“ bunky, v ktorých sa ľahšie môže spustiť nádorový proces. Naproti tomu tehotenstvo dovedené do pôrodu a následné dojčenie sú známym faktorom, ktorý chráni pred nádormi prsníka.