Vypočítaj si svoje "počatiny"

V našej kultúre sa zvyklo počítať vek od narodenia. Avšak v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a od tohto okamihu sa vyvíjame až do dnešného dňa. V okamihu počatia, pri narodení, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále my, tí istí. Nezabudnime preto, že sme tým kým sme už od počatia.

Pozn.: Výpočet „počatín” je iba orientačný! Slúži iba ako pomôcka na uvedomenie si, že nie sme na tejto zemi od narodenia, ale už skôr. A uvedomme si to aj pri ostatných počatých deťoch.

Deň / mesiac / rok narodenia: