Zachráňme životy

Poznáte vo svojom okolí tehotnú ženu, matku s deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej sociálnej situácii a chcete pre ňu niečo urobiť?

Ponúkame pomoc!

Cieľom projektu Zachráňme životy je:

  • pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi,
  • umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu.

Koordinátorka projektu: Mgr. Mária Demeterová 0911 756 026

E-mail: info@zachranmezivoty.sk
Viac na www.zachranmezivoty.sk